Stenläggning och andra trädgårdstjänster - hos Sjöbo Anläggning & Trädgård i Sjöbo

Vi har helhetslösningen för din trädgård!

Markanläggning

Vi anlägger trädgårdar, golfbanor, kyrkogårdar och minneslunder, parker, lekplatser och alla slags utemiljöer för kommuner, företag och privatpersoner. Vi tar gärna fram kompletta lösningar för olika utemiljöer.

Trädgårdsanläggning

Vi erbjuder allt inom traditionell trädgårdsanläggning, plattläggning, grässådd, plantering, dränering, avlopp och infiltrationsanläggningar.

 

Fastighetsskötsel

Vi tar hand om den yttre skötseln av dina fastigheter. Den kalla årstiden sköter vi snöröjning och halkbekämpning.

Rut & Rot-avdrag

För korrekt information angående  RUT & ROT hänvisar vi till skatteverket och dess länk: Skatteverket

Har du frågor eller önskemål skicka gärna ett meddelande!